Գաղտնիության քաղաքականություն

 

Հաշիվ ստեղծելիս, և Գնորդը, և Վաճառողը տալիս են իրենց հստակ համաձայնությունը հետևյալին “” PE իրենց անձնական տվյալների մշակման համար.

Անձնական տվյալների մշակումը կատարվում է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում `համաձայն ՀՀ-ի քաղաքականության “” ԱՁ .

Անձնական տվյալները պաշտպանված են Armenianproduct.am.

Օգտագործողը տալիս է իր համաձայնությունը “” ՊE իր անձնական տվյալները երրորդ կողմին փոխանցել, ներառյալ երրորդ կողմը `Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս, եթե դա անհրաժեշտ է գործարքի իրականացման կամ արտադրանքի առաքման համար.

. “” ՊE շուկայավարման ծառայություններ մատուցելիս կարող է օգտագործել իր օգտագործողների անձնական տվյալները: Այս տվյալների հիման վրա օգտվողներին բուկլետներ տրամադրեք, նամակներ ուղարկել, ուղարկել SMS, զանգեր կատարել, օգտագործել կապի այլ միջոցներ. Որպեսզի նման տեղեկատվություն չստանանք, հաճախորդը պետք է տեղեկացնի այդ մասին “” զանգահարելով կամ էլեկտրոնային փոստով ուղարկելով contact@armenianproduct.am էլեկտրոնային հասցեին `դրանք մերժելու մասին.

Օգտատերը կարող է պահանջել տեղեկություններ իր մշակման մասին կամ նրան անձնական տվյալներ, և նույնպես խնդրում ենք փոխել կամ ջնջել այս տեղեկատվությունը `նամակ ուղարկելով contact@armenianproduct.am էլեկտրոնային հասցեին.

Անձնական տվյալների պաշտպանություն

 

Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը « » ԱՁ-ին իր անձնական տվյալների մշակման համար։

Անձնական տվյալները մշակվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետներում « » ԱՁ-ի քաղաքականության համապատասխան։ Անձնական տվյալները պահպանվում են armenianproduct.am

Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունը, որպեսզի « » ԱՁ-ի փոխանցի իր անձնական տվյալները երրորդ կողմի այդ թվում ՀՀ սահմաններից դուրս գտնվող երրորդ կողմին, եթե դա անհրաժեշտ է գործարքի իրականացման կամ պրոդուկտի մատակարարման համար ։

« » ԱՁ-ն մարքեթինգային ծառայություններ մատուցելիս կարող է օգտագործել իր օգտտերերի անձնական տվյալները և այդ տվյալների հիման վրա օգտատերերին տրամադրի բուկլետներ, ուղարկի էլեկտրոնային կամ թղթային նամակներ, ուղարկի SMS-ներ, կատարի զանգեր, օգտագործի այլ հաղորդակցման միջոցներ: Նման տեղեկատվություն չստանալու համար հաճախորդը պետք է տեղեկացնի « » ԱՁ-ին դրանցից հրաժարվելու մասին՝ զանգահարելով կամ ուղարկելով էլեկտրոնային նամակ info@armenianproduct.am հասցեով։

Օգտատերը կարող է դիմել իր անձնական տվյալների մշակման մասին տեղեկանալու, դրանք փոփոխելու կամ ջնջելու համար contact@armenianproduct.am էլեկտրոնային հասցեին նամակ ուղարկելու միջոցով։